urbanistyka

Urbanistyka – czym właściwie jest?

Obecnie urbanistyka jest jedną z najpotrzebniejszych nauk, gdy weźmie się pod uwagę fakt, jak duża część ludności świata obecnie żyje w miastach i ich okolicach. W 1800 roku nieco ponad 2 procent ludności całego globu mieszkało w miastach.

Do 1950 roku liczba ta wzrosła do 30 procent. A obecnie już  przekroczyła 50 %.

Urbanistyka koncentruje się na jakości życia w miastach, przedmieściach, miasteczkach i wsiach. Tak jak lekarz musi wiedzieć o poszczególnych zamkniętych systemach ciała, aby móc leczyć pacjenta, tak urbaniści muszą wiedzieć o systemach miast, w których pracują.

Planując miasto, planiści muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym gospodarkę, środowisko oraz potrzeby kulturalne i transportowe. Planiści miejscy muszą rozumieć obecne sposoby użytkowania istniejących budynków, dróg i obiektów w ich mieście, a także to, jak te sposoby użytkowania mogą wpłynąć na miasto w przyszłości.

Zobacz również: Mała architektura miejska

urbanistyka

Urbanistyka  – studia

Urbaniści i planiści regionalni zazwyczaj potrzebują tytułu magistra z akredytowanego programu planowania miejskiego lub regionalnego. Istnieje wiele takich uczelni w kraju. Wiele ścieżek magisterskich przyjmuje studentów z różnych kierunków, takich jak geografia, planowanie, ekonomia, administracja publiczna, nauki polityczne, architektura krajobrazu i projektowanie środowiska.

Przyszłościowy kierunek – architektura i urbanistyka

To kierunek dla wszystkich, dla kogo architektura jawi się jako różnorodna i złożona dziedzina. Dodatkowo wierzą, że jej praktyka wymaga zarówno całościowego wglądu w zagadnienie, jak i wielu specjalizacji i kompetencji.

Program, jakiego można doświadczyć na tym kierunku studiów,  obejmuje szereg dziedzin, od podstawowych studiów z zakresu historii architektury, materiałoznawstwa, ekologii, obliczeń, po urbanistykę i studia krajobrazowe.

Na zajęciach nie zabraknie takich dziedzin jak projektowanie, funkcjonowanie i przyszłość stref miejskich. Nauka opiera się na pracach pisemnych, rysunkowych i modelowych, które czerpią ze spuścizny dwudziestowiecznej teorii miejskiej. Przedmioty i wykłady są ukierunkowane na rozwój zrównoważonych miast.

Urbanistyka i architektura przenikają się wzajemnie

Urbaniści współpracują z inżynierami, architektami i deweloperami, aby tworzyć i planować budynki zgodnie z zasadami obowiązującymi dla każdej strefy. Strefy są ważne, ponieważ decydują o tym, jak różne przestrzenie mogą być wykorzystywane. Głośna fabryka nie ma prawa bytu w strefie mieszkalnej. Zamiast tego fabryka musiałaby być wybudowana w strefie przemysłowej.

Oprócz planowania stref, urbaniści wizualizują również estetykę miasta.

Oznacza to, że przewidują sposób, w jaki miasto, dzielnica czy strefa będzie wyglądać w miarę rozwoju.

Zobacz również: Nowoczesne uliczne kosze na śmieci jako element architektury miejskiej

Podział na strefy

Na przykład, kiedy urbaniści projektują plan estetyki strefy handlowej, mogą napisać zestaw zasad, których należy przestrzegać. Zasady te mogą dyktować, jakiego rodzaju materiały budowlane mogą być stosowane, np. cegła czy sztukateria.

Plan estetyczny może również zawierać wymagania dotyczące wjazdów na parkingi, drzew i terenów zielonych, jak również rodzaj napisów i oświetlenia zastosowanego na oznakowaniach.

Architekt krajobrazu, technik-architekt, inżynier oraz urbanista – oni wszyscy współpracują ze sobą, aby razem stworzyć spójną i estetyczną strefę.

Urbanistyka dba o to, by strefy nie przenikały między sobą, jeśli ma to powodować problemy.

Na przykład:

Eleganckie i minimalistyczne słupki parkingowe spełniają dwie funkcje.

urbanistyka

Sprawiają, że kierowcy nie wjadą samochodem w strefę do tego nie przeznaczoną nawet, jeśli nie znają dobrze miasta.

Dodatkowo cieszą oko przechodniów i z czasem stają się rozpoznawalnym elementem przestrzeni miejskiej.

Zobacz również: Prawo budowlane, a mała architektura

Nowa urbanistyka dodaje nową jakość do planowania miast

Nowy urbanizm to ruch, który rozpoczął się początkowo w Stanach Zjednoczonych, a w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stał się popularny na całym świecie. Jest to ruch, który promuje wśród mieszkańców spacery oraz różnorodność dzielnic, które są przyjazne dla środowiska.

Istnieją różnorodne kluczowe zasady i elementy, które są zawarte w koncepcji Nowego Urbanizmu.

Planowanie i zagospodarowanie nieruchomości wraz z planowaniem samorządów lokalnych w dzielnicach jest włączone do koncepcji Nowego Urbanizmu. To koncepcja, która może być przyjęta przez deweloperów planujących pojedynczy budynek lub budowę osiedla.

Stopniowo nowa urbanistyka staje się wiodącą zasadą planowania i rozwoju miast.

Bilans terenu

Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich jest złożona i wiąże się z możliwością zamieszkania na obszarach miejskich wraz z zagwarantowanym bezpieczeństwem wodnym, żywnościowym i energetycznym.

Zdolność do samodzielności staje się coraz bardziej istotna dla urbanistów i rządzących.

Mała architektura

Osiągnięcie celów związanych z osiągnięciem zrównoważonych, nadających się do życia i produktywnych regionów miejskich wiąże się z wieloma wyzwaniami środowiskowymi, gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i miast nadających się do zamieszkania symbolizuje wielkie wizjonerskie idee planowania miejskiego i zrównoważonego rozwoju,

Jednak realizacja tych popularnych wizji może napotykać na wiele konfliktów ze względu na konflikt interesów zainteresowanych stron.

Proces osiągania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich może wymagać wyciągnięcia wniosków z przeszłych sukcesów i błędów, aby określić, co stanowi dobrą praktykę.

Zobacz również: Donice ogrodowe i materiał ich wykonania — który jest najlepszy?

Zobacz inne artykuły:

14 marca 2020

Dobra wiata autobusowa jest niezbędnym elementem każdego udanego miejskiego systemu transportu zbiorowego. To, co czyni ją dobrą to właściwości, ...

14 marca 2020

Można powiedzieć, że narodziny znaków i tablic są tak stare jak istnienie człowieka na planecie. Od początku świata stosowane były różne rodzaje ...

4 marca 2020

Rowery powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach, dlatego przyda się właściwy stojak. To produkt tak szeroki, że każdy znajdzie stojak ...

1 marca 2020

Z dumą informujemy, że projekt Smart BHLS Transoceânica Corridor autorstwa Guto Indio da Costa otrzymał prestiżową nagrodę IF Design Award 2020 w ...

21 lutego 2020

Architekt pracuje przy planowaniu i projektowaniu budynku lub konstrukcji. Architekci potrafią analizować koncepcje lub pomysły swoich klientów i ...

21 lutego 2020

Prawo budowlane jest ustawą normalizująca i określającą czynności z dziedziny projektowania, budowania, rozbiórki oraz nadzoru budynków. Każdy ...