Architekt

Architekt

Architekt pracuje przy planowaniu i projektowaniu budynku lub konstrukcji. Architekci potrafią analizować koncepcje lub pomysły swoich klientów i tworzyć na ich podstawie unikalne projekty budowlane.

Praca architekta może być różna: niektórzy specjalizują się w projektowaniu budynków mieszkalnych lub komercyjnych, inni koncentrują się na kształtowaniu krajobrazu, urbanistyce, projektowaniu wnętrz i zieleni. Istnieje również gałąź architektury, która zajmuje się obiektami przemysłowymi.

Poniżej przyjrzymy się bliżej dwóm profesjom – architekt wnętrz oraz architekt krajobrazu.  Każda z nich ma swoje specyficzne cechy i wymaga różnych umiejętności i wiedzy.

Architekt krajobrazu

Architekci krajobrazu mogą upiększać przestrzenie zewnętrzne, ale większość czasu spędzają w biurach, tworząc i modyfikując plany, przygotowując kosztorysy i spotkania z klientami. Nie oznacza to jednak, że architekci krajobrazu nie spędzają czasu w miejscach pracy lub na miejscu, gdzie powstaje ich projekt.

Większość architektów krajobrazu pracuje w branży architektonicznej i inżynieryjnej. Niektórzy z nich pracują dla firm usługowych zajmujących się architekturą krajobrazu.

Architekt

Umiejętności i kompetencje architekta krajobrazu

Architekt krajobrazu, aby osiągając sukces powinien posiadać następujące umiejętności miękkie i cechy osobiste:

  • kreatywność – pozwoli na zaprojektowanie pięknych przestrzeni zewnętrznych, które będą również funkcjonalne
  • aktywne słuchanie – pozwoli to zrozumieć potrzeby i pragnienia klientów
  • komunikacja werbalna – architekt musi być w stanie przekazywać informacje swoim klientom
  • krytyczne myślenie – architekci krajobrazu muszą podejmować decyzje i rozwiązywać problemy, a silne umiejętności krytycznego myślenia pozwolą zidentyfikować możliwe rozwiązania, a następnie ocenić je przed wyborem najlepszego
  • umiejętność posługiwania się komputerem – dużą rolę w tej pracy odgrywa technologia, w tym oprogramowanie takie jak CADD do przygotowania modeli i Systemy Informacji Geograficznej

Obowiązki i zakres odpowiedzialności architekta krajobrazu

Praca ta zazwyczaj polega na spotkaniach z klientami, inżynierami i architektami oraz pielęgnacji tych relacji w celu nakreślenia możliwych rozwiązań problemów i określenia potrzeb.

Podczas pracy ważne jest również uwzględnienie czynników środowiskowych, takich jak drenaż i dostępność energii. Zaden park nie powstanie bez przygotowywania planów placu budowy i graficznych reprezentacji planów przy użyciu wspomaganego komputerowo oprogramowania do projektowania i sporządzania (CADD). Architekt rajobrazu przygotowuje także kosztorysy i nadzoruje budżet projektu. Niekoniecznie jest to praca przy biurku.

Zobacz również: Mała architektura miejska

Architekt wnętrz

Projektowanie budynków mieszkalnych

Projektanci wnętrz mieszkalnych ściśle współpracują z klientami, aby określić ich potrzeby i życzenia dotyczące konkretnego pomieszczenia lub całego domu. W niektórych przypadkach dostarczają ekspertyzę projektową dla nowego projektu budowlanego. Pomagają również przy tworzeniu jednej przestrzeni mieszkalnej wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Większość zleceń  polega na kilkukrotnym spotkaniu z klientami, stworzeniu projektu i dostarczeniu opcji mebli, próbek farb, podłóg i wyboru oświetlenia.

architekt

Projektowanie komercyjne

Podobnie jak w przypadku projektowania mieszkań, projektowanie komercyjne obejmuje ten sam proces, ale na większą skalę. Komercyjni projektanci wnętrz oceniają funkcjonalność, zrównoważony rozwój, wizerunek marki klienta i czynniki środowiska biznesowego. Projekty muszą spełniać wymagania dotyczące budżetu klienta i parametrów czasowych. W niektórych przypadkach projektanci komercyjni muszą stworzyć projekt, który pozwoli na kontynuację pracy podczas instalacji.

Portfolio architekta

Portfolio to po prostu dokument, który przekazuje profesjonalną historię poprzez obraz, tekst, kompozycję i format. Ich rodzajów jest tyle, ile ludzi wykonujących ten zawód. Portfolio może być całkowicie cyfrowe, całkowicie analogowe, lub też stanowić pewną kombinację tych dwóch. Dział kadr w firmie może wymagać tylko cyfrowych zgłoszeń, dostarczanych za pośrednictwem portalu internetowego.

Dobre portfolio to przede wszystkim dobre projekty. Jezeli więcej będzie ich na koncie projektanta lub architekta, tym lepiej. Doświadczenie odgrywa olbrzymią rolę w tym zawodzie.

Liczy się współpraca

Architekci projektują domy, budynki i inne obiekty. Projekty te są stosowane w przypadku nowych budynków, renowacji, remontów i rozbudowy istniejących obiektów. Odgrywają również kluczową rolę w procesie przeprojektowywania, renowacji i naprawy zniszczonych lub uszkodzonych budynków, w tym budynków chronionych, osiedli i pomników. Architekt bierze udział w całym procesie budowlanym, od wstępnych projektów, rysunków i modeli propozycji, po zmiany na podstawie wymagań klienta. Architekt aktywnie współpracuje z innymi specjalistami budowlanymi przez cały czas trwania projektu, zapewniając krytyczny wkład w najdrobniejsze szczegóły, aż do ostatecznej kontroli i akceptacji.

Zobacz również: Prawo budowlane, a mała architektura

Ile zarabia architekt?

Wynagrodzenia zależą głównie od miejsca zatrudnienia i poziomu doświadczenia. Nowo wykwalifikowani architekci mogą wykonywać wiele gruntownych prac, takich jak sporządzanie projektów, odwiedzanie miejsc realizacji projektów i zgłaszanie się do architekta odpowiedzialnego za projekt.

Będąc architektem pracującym na własny rachunek mozna liczyć na pewien stopień swobody w zakresie godzin pracy i wyboru projektów. Ilość pracy biurowej i faktycznego projektowania rośnie wraz z rosnącym doświadczeniem i pewnością siebie.

Wraz z rosnącym doświadczeniem i zmianą obowiązków – zmienia się równiez wynagrodzenie. Dlatego trudno jest jednoznacznie powiedzieć, ile zarabia architekt.

Zobacz również: Urbanistyka – czym właściwie jest?

Zobacz inne artykuły:

14 marca 2020

Dobra wiata autobusowa jest niezbędnym elementem każdego udanego miejskiego systemu transportu zbiorowego. To, co czyni ją dobrą to właściwości, ...

14 marca 2020

Można powiedzieć, że narodziny znaków i tablic są tak stare jak istnienie człowieka na planecie. Od początku świata stosowane były różne rodzaje ...

4 marca 2020

Rowery powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach, dlatego przyda się właściwy stojak. To produkt tak szeroki, że każdy znajdzie stojak ...

1 marca 2020

Z dumą informujemy, że projekt Smart BHLS Transoceânica Corridor autorstwa Guto Indio da Costa otrzymał prestiżową nagrodę IF Design Award 2020 w ...

21 lutego 2020

Obecnie urbanistyka jest jedną z najpotrzebniejszych nauk, gdy weźmie się pod uwagę fakt, jak duża część ludności świata obecnie żyje w miastach ...

21 lutego 2020

Prawo budowlane jest ustawą normalizująca i określającą czynności z dziedziny projektowania, budowania, rozbiórki oraz nadzoru budynków. Każdy ...