Arhitektide koda

Poola Vabariigi arhitektide koda

Kuigi arhitekti elukutse on vabakutseline elukutse, mis võib tuua palju rahulolu ja materiaalset kasu, kuid tee arhitektina tööle asumiseks pole ei lihtne ega lühike. Lisaks ilmselgele õppeastmele ja intensiivsetele uuringutele peab ambitsioonikas arhitekt kuuluma ka IARP-i (Poola Vabariigi arhitektide koda).

Laadige kataloogid alla >>

Arhitektide koda

Kuidas saada arhitektiks?

Arhitekti tiitli saab pärast esimese tsükli õpingute lõpetamist. Magistrikraad arhitektiinsenerina omandatakse pärast teise tsükli õpingute lõpetamist. Kuid nimetus ei anna õigust kohe kutsealal tegutseda. Poola seaduste kohaselt on arhitekt, kes on võimeline sellel kutsealal tegutsema ainult see isik, kes kuulub Poola Vabariigi arhitektide koja nimekirja. IARP on seega ainus karjääri värav ambitsioonikale arhitektile, kes soovib oma esimese äriprojekti lõpule viia.

Arhitektide koda

Vaadake ka: IF Design Award 2020 Metalco kaubamärgi eest interaktiivse bussi varjualuse eest, mis on osa projektist SMART CITY

Poola Vabariigi arhitektide koda

Poola Vabariigi arhitektide koda on organ, mille põhimääruses sätestatud peamine ülesanne on ruumide ja ennekõike avaliku hüvena tajutava arhitektuuri kaitse. Lisaks kontrollib IARP ehituses kasutatavate tehniliste funktsioonide korrektset täitmist ja kontrollib arhitektuuri erialal kasutatavate ehitusekspertide kvaliteeti. Muidugi hõlmab see järelevalve ainult Poola Vabariigi Arhitektide Koja liikmeid. Sel põhjusel on noore arhitekti jaoks, kes soovib oma esimest korda teha, nii oluline äriprojektkuuluda IARP-sse.

Vaadake ka: Ehitusseadus ja väikearhitektuur

Poola Vabariigi arhitektide koja ülesanded ja tegevus

Poola Vabariigi arhitektide koda tegeleb ka mitmete lisaülesannetega, mille hulka kuulub muu hulgas arhitekti kutseala säilitamine iseseisvana, IARP-i arhitekti tiitli kaitsmine, mitmete standardite väljatöötamine, mis käsitlevad arhitektide tööde teostamist, määruste väljatöötamist ja liikmete tasusid käsitlevate määruste kohandamist. samuti püüdlus tutvustada Poola ülikoolides ELi programmiga ühilduvat programmi.

Oma täiendavate tegevuste läbiviimisel teeb IARP koostööd ehitusinseneride professionaalse omavalitsusega. Poola eesmärkide saavutamiseks töötab Poola Vabariigi arhitektide koda ka paljude teiste organisatsioonidega. Poola Vabariigi arhitektide koda ei vastuta mitte ainult tööeeskirjade ja -standardite kehtestamise eest, vaid tegeleb ka haridusliku, teadusliku, kultuurilise ja teadusliku-tehnilise tööga.

Vaatamata IARP üsna laialdasele tegevusele tuleks meeles pidada, et selle peamine eesmärk on kaitsta ruumi ja arhitektuuri kui avalikku hüve. Kõik IARP tegevused ja kogu struktuur on täpselt suunatud sellele eesmärgile ning kõiki kõrvaltegevusi tuleks vaadelda selle põhitegevuse lisana.

IARP struktuur koosneb: Riiklik arhitektide koda koos võimudega, samuti 16 ringkonnakohtu arhitektide kojaga.

Liikmete õigused ja kohustused

IARP-i kuulumisega saavad liikmed arvestada teatud privileegide ja õigustega, mida neil ilma kambri liikmeteta poleks võimalik kasutada. Teisest küljest kaasneb kuulumisega Poola Vabariigi arhitektide kojas ka teatud kohustused.

Need kohustused hõlmavad: kutse-eetika järgimist ja selle reeglitega kohandamist, koostööd Poola Vabariigi Arhitektide Kojaga, tehniliste teadmistega seotud määruste ja eeskirjade järgimist ning rõivamanustaja, võttes seisukoha IARP resolutsioonide suhtes ja makstes regulaarselt liikmemaksu.

IARP-i liikmed saavad loota järgmistele õigustele ja privileegidele: nad saavad kasutada koja eneseabitegevusi ja õigusabi ning saavad loota abile oma kutsekvalifikatsiooni tõstmisel.

Vaadake ka: Aiapotid ja nende materjal - milline neist on parim?

Riiklik kvalifikatsioonikomisjon

Poola Vabariigi arhitektide kojast kirjutades on võimatu mainimata jätta riiklikku kvalifikatsioonikomiteed. See vastutab kutsekvalifikatsioonide andmise eest. See on eriorgan, mis on täpsustatud ka koja põhikirjas. Kahtlemata peab iga oma kvalifikatsiooni saada sooviv arhitekt tegelema riikliku kvalifikatsioonikomiteega. Lisaks hõlmab riikliku kvalifikatsioonikomitee tegevus ka valikukomisjonide tegevuse järelevalvet ning selle tegevus on määratletud seaduste ja määrustega, mille piires ta peab tegutsema.

Poola Vabariigi arhitektide koja finantseerimine

IARP toimimiseks peab ta kasutama teatud varasid. Poola Vabariigi Arhitektide Koda saab oma tegevuse rahastamiseks liikmemaksu, äritegevuse, annetuste ja toetuste ning muude tulude arvelt raha. Majandustegevus, mida võivad läbi viia ringkonnakojad ja IARP peamine rahvuskoda, ei ole praktiliselt piiratud, kuid see ei saa olla investeerimistegevus ega tegevused projekteerimise, ehituse, riiklike ehitustööde ja ehituse hindamise valdkonnas. Sellised piirangud ei tohiks kedagi üllatada - äritegevus ei tohiks mõjutada Poola Vabariigi arhitektide koja sõltumatust.

Vaadake ka: Kaasaegsed tänavaprügikastid on linnaarhitektuuri element

Vaadake teisi artikleid:

31 august 2020

Kaasaegne mänguväljak võimaldab vabas õhus piiramatult ja turvaliselt lõbutseda mitte ainult igas vanuses lastele, vaid ka noortele. ...

17 mai 2020

Praegu sisaldab tänavamööbel ka puukatet. Neid funktsionaalseid ja esteetilisi elemente saab valmistada mitmesugustest materjalidest. ...

12 mai 2020

Kuiva udu desinfitseerimisel kasutatavaid udusüsteeme saab kasutada paljudes kohtades. Praegu ...

6 mai 2020

Desinfitseerimisjaamad / käte hügieenijaamad on meie arhitektuurielemendi uudsus. See on lahendus, mis lihtsustab ...

Aprill 15 2020

Väikese arhitektuuri loovad linnaruumi integreeritud või eraomandisse paigutatud väikesed arhitektuuriobjektid ja ...

31 2020 Marca

Prügi sorteerimismahutid osana olmejäätmete taaskasutusest aitavad hoida avalikud ruumid puhtad, kõrvaldavad probleemid, mis on seotud ...