Klupa

CASTEO

Kategorija: , Tag:

100,00zl

Pitanje o cijeni

Klupa sa pocinčanom i čeličnom konstrukcijom presvučenom prahom, sjedište od pocinkovanih i čeličnih pravokutnih cijevi presvučenih prahom ili s egzotičnim trakama od tvrdog drveta ili ariša, sa naslonom za leđa i naslonima za ruke od pocinčanog čelika i presvučenog prahom.
Dostupna je i verzija za djecu i starije osobe.

Klupa s pocinčanom i čeličnom konstrukcijom presvučenom prahom, sjedište od pocinkovanih i čeličnih pravokutnih cijevi presvučenih prahom ili s egzotičnim trakama od tvrdog drveta ili ariša, sa naslonom za leđa i pocinčanim naslonima za ruke i

MATERIJALI

čelik

Drvo

Klupa sa pocinčanom i čeličnom konstrukcijom presvučenom prahom, sjedište od pocinkovanih i čeličnih pravokutnih cijevi presvučenih prahom ili s egzotičnim trakama od tvrdog drveta ili ariša, sa naslonom za leđa i naslonima za ruke od pocinčanog čelika i presvučenog prahom.
Dostupna je i verzija za djecu i starije osobe.

Klupa s pocinčanom i čeličnom konstrukcijom presvučenom prahom, sjedište od pocinkovanih i čeličnih pravokutnih cijevi presvučenih prahom ili s egzotičnim trakama od tvrdog drveta ili ariša, sa naslonom za leđa i pocinčanim naslonima za ruke i
Čelik presvučen prahom.
Dostupna je i verzija za djecu i starije osobe.

Klupa bez naslona sa pocinčanom i čeličnom konstrukcijom presvučenom prahom, sjedalo od pocinkovanih i čeličnih cijevi presvučenih prahom, ili sa egzotičnim letvicama od tvrdog drveta ili ariša.
Takođe je dostupan stol sa pocinčanom i čeličnom konstrukcijom premazanom prahom, ploča stola izrađena od čeličnih pravokutnih cijevi, presvučena prahom ili od egzotičnih letvica od tvrdog drveta ili ariša.

Klupa bez naslona sa pocinčanom i čeličnom konstrukcijom presvučenom prahom, sjedalo od pocinkovanih i čeličnih cijevi presvučenih prahom, ili sa egzotičnim letvicama od tvrdog drveta ili ariša.
Takođe je dostupan stol sa pocinčanom i čeličnom konstrukcijom premazanom prahom, ploča stola izrađena od pravougaone čelične cijevi, presvučena prahom ili izrađena od letvica od egzotičnog ili ariša.

DIMENZIJE