Politika privatnosti

Politika privatnosti i kolačići ("Politika privatnosti")

Ova Pravila o privatnosti izraz su brige za prava posjetitelja na web mjestu i korišćenje usluga koje se nude putem nje. To je ujedno i ispunjenje obveze informiranja iz čl. 13 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (opća uredba o zaštiti osobni podaci) (Journal of Laws UE L119 od 4.05.2016. svibnja 1., str. XNUMX) (u daljnjem tekstu: GDPR).

Vlasnik web stranice posebnu pažnju posvećuje poštivanju privatnosti korisnika web stranica. Podaci dobiveni kao dio web stranice posebno su zaštićeni i zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba. Politika privatnosti dostupna je svim zainteresiranim stranama. Web stranica je otvorena.

Vlasnik web stranice osigurava da je njegov najvažniji cilj pružiti osobama koje koriste web stranicu zaštitom privatnosti na razini koja barem odgovara zahtjevima važećeg zakona, posebno odredbama GDPR-a i Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga.

Vlasnik web stranice može prikupljati lične i druge podatke. Prikupljanje ovih podataka odvija se, ovisno o njihovoj prirodi - automatski ili kao rezultat aktivnosti posjetitelja na web mjestu.

Svaka osoba koja koristi web stranicu na bilo koji način prihvaća sva pravila sadržana u ovim Pravilima o privatnosti. Vlasnik web stranice zadržava pravo izmjene ovog dokumenta.

 1. Opće informacije, kolačići
  1. Vlasnik i operator web stranice je Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sa sjedištem u Varšavi, adresa: ul. Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, upisano u Registar poduzetnika Nacionalnog suda koji se vodi kod Okružnog suda u Varšavi, Trgovačko odjeljenje Državnog registra, pod KRS broj: 0000604168, NIP broj: 5213723972, REGON broj: 363798130. U skladu s GDPR propisi, vlasnik web stranice je ujedno i administrator osobnih podataka korisnika web stranica ("Administrator").
  2. Kao dio provedenih aktivnosti Administrator koristi kolačiće na način da promatra i analizira promet na stranicama web stranice, kao i poduzima aktivnosti ponovnog marketinga, međutim, u sklopu tih aktivnosti Administrator ne obrađuje osobne podatke u smislu GDPR-a.
  3. Web stranica prikuplja informacije o korisnicima web stranice i njihovom ponašanju na sljedeći način:
   1. web stranica automatski prikuplja informacije koje su sadržane u kolačićima.
   2. putem podataka koje dobrovoljno unose korisnici web stranica u obrascima dostupnim na stranicama web stranice.
   3. automatskim prikupljanjem dnevnika web servera od strane hosting operatora.
  4. Datoteke kolačića (takozvani "kolačići") predstavljaju informatičke podatke, posebno tekstualne datoteke, koje se pohranjuju u krajnjem uređaju korisnika web stranice i namijenjene su korištenju stranica web mjesta. Kolačići obično sadrže naziv web stranice s koje dolaze, vrijeme čuvanja na krajnjem uređaju i jedinstveni broj.
  5. Tokom posjete web mjestu, podaci korisnika web stranica mogu se automatski prikupljati, a odnose se na posjetu web stranice određenog korisnika, uključujući IP adresa, vrsta web preglednika, naziv domene, broj pregleda stranica, vrsta operativnog sistema, posjete, rezolucija ekrana, broj boja zaslona, ​​adrese web stranica s kojih je pristupljen web mjestu, vrijeme korištenja web stranice. Ovi podaci nisu lični podaci, niti omogućuju identifikaciju osobe koja koristi web stranicu.
  6. Moguće su veze do drugih web stranica unutar web lokacije. Vlasnik web stranice nije odgovoran za postupke privatnosti ovih web stranica. U isto vrijeme, vlasnik web stranice potiče korisnika web stranice da pročita pravila o privatnosti utvrđena na ovim web stranicama. Ova se politika privatnosti ne odnosi na druge web stranice.
  7. Vlasnik web stranice je entitet koji postavlja kolačiće na krajnji uređaj korisnika web stranice i ostvaruje im pristup.
  8. Kolačići se koriste za:
   1. prilagođavanje sadržaja stranica web stranica potrebama korisnika web stranice i optimiziranje korištenja web stranica; posebno ove datoteke omogućavaju prepoznavanje uređaja korisnika web lokacije i pravilno prikazivanje web stranice, prilagođene njegovim individualnim potrebama,
   2. stvaranje statistike koja pomaže da se shvati kako korisnici web stranica koriste web stranice što omogućava poboljšanje njihove strukture i sadržaja,
   3. održavanje sesije korisnika web stranice (nakon prijave), zahvaljujući kojoj ne mora ponovno unijeti svoje podatke za prijavu i lozinku na svakoj podstranici web stranice.
  9. Web stranica koristi sljedeće vrste kolačića:
   1. "Potrebni" kolačići koji omogućuju upotrebu usluga dostupnih na web mjestu, npr. Kolačiće za provjeru autentičnosti,
   2. kolačiće koji se koriste za osiguranje sigurnosti, npr. koriste se za otkrivanje zloupotrebe,
   3. "Performance" kolačići, koji se koriste za dobivanje informacija o korištenju stranica web stranica od strane korisnika web mjesta,
   4. „Oglašavanje“ kolačiće, omogućavajući korisnicima web stranica da pružaju reklamni sadržaj prilagođen njihovim interesima,
   5. "Funkcionalni" kolačići, omogućujući "pamćenje" postavki koje je odabrao korisnik web stranice i prilagođavanje web mjesta korisniku web stranice, npr. U smislu odabranog jezika.
  10. Web stranica koristi dvije osnovne vrste kolačića: sesijske kolačiće i trajne kolačiće. Sesijski kolačići privremene su datoteke spremljene na krajnjem uređaju dok ne napuste web mjesto, odjave se od strane korisnika web mjesta ili isključe softver (web pretraživač). Trajni kolačići pohranjuju se na krajnjem uređaju korisnika web mjesta za vrijeme određeno u parametrima kolačića ili dok ih korisnik web stranice ne briše.
  11. U većini slučajeva softver koji se koristi za pregledavanje web stranica omogućava da se kolačići zadano zadrže na krajnjem uređaju korisnika web stranice. Korisnici web stranica imaju mogućnost promjene postavki kolačića u bilo koje vrijeme koje odaberu. Ove se postavke mogu, među ostalim, mijenjati u mogućnostima web preglednika (softvera) na način koji sprečava automatsko rukovanje kolačićima ili prisiljava korisnika da bude informiran svaki put kada se kolačići postave na njihov uređaj. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima rukovanja kolačićima dostupne su u postavkama web pretraživača.
  12. Ograničenja upotrebe kolačića mogu utjecati na neke funkcionalnosti dostupne na stranicama web stranice.
  13. Kolačiće postavljene na krajnjem uređaju korisnika web stranice mogu koristiti i oglašivači i partneri koji surađuju sa vlasnikom web stranice.
 2. Obrada ličnih podataka, informacija o obrascima
  1. Osobni podaci korisnika web stranica mogu biti obrađeni od strane administratora:
   1. ako korisnik web stranice pristane na njega u obrascima objavljenim na web mjestu, kako bi poduzeo radnje na koje se ti obrasci odnose (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a) ili
   2. kada je obrada neophodna za izvršavanje ugovora čiji je korisnik web stranica (članak 6. stavak XNUMX. točka (b) GDPR-a) ako web stranica omogućuje sklapanje ugovora između administratora i korisnika web stranice.
  2. Kao dio web stranice, osobni podaci se obrađuju samo dobrovoljno od strane korisnika web stranice. Administrator obrađuje osobne podatke korisnika web stranica samo u mjeri potrebnoj za svrhe navedene u točki 1. lit. a i b i za vrijeme potrebno za postizanje ovih svrha ili dok korisnik web stranice ne povuče svoj pristanak. Ako ne dostavi podatke korisnik web stranice, u nekim situacijama može rezultirati nemogućnošću postizanja ciljeva u kojima je pružanje podataka potrebno.
  3. Sljedeći osobni podaci korisnika web stranice mogu se prikupljati u obliku obrazaca postavljenih na web mjestu ili radi izvršavanja ugovora koji se mogu zaključiti kao dio web stranice: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj, prijava, lozinka.
  4. Podaci sadržani u obrascima koje administratoru pruža web stranica, Administrator može prenijeti trećim osobama koje surađuju s Administratorom u vezi s provedbom ciljeva iz točke 1. lit. a i b gore.
  5. Podaci navedeni u obrascima na web mjestu obrađuju se za potrebe koje proizlaze iz funkcije određenog obrasca, a administrator ih može koristiti i u arhivske i statističke svrhe. Pristanak subjekta podataka izražava se provjerom odgovarajućeg prozora u obrascu.
  6. Korisnik web stranice, ako web stranica ima takve funkcionalnosti, odabirom odgovarajućeg prozora u obrascu za registraciju može odbiti ili pristati na primanje komercijalnih informacija putem elektroničkih komunikacijskih sredstava, u skladu sa Zakonom od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga ( Časopis za zakone iz 2002., br. 144, točka 1024, s izmjenama i dopunama). Ako se korisnik web stranice saglasio da će dobiti komercijalne informacije putem elektroničke komunikacije, on ima pravo u bilo kojem trenutku povući tu suglasnost. Ostvarivanje prava na povlačenje pristanka na primanje komercijalnih informacija vrši se slanjem odgovarajućeg zahtjeva putem e-maila na adresu vlasnika web stranice, uključujući ime i prezime korisnika web stranice.
  7. Podaci navedeni u obrascima mogu se prenijeti na subjekte koji tehnički pružaju određene usluge - posebno se to odnosi na prijenos podataka o vlasniku registrirane domene na entitete koji su operatori internetske domene (posebice Naučna i akademska računalna mreža jbr - NASK), platne usluge ili drugim subjektima, sa kojim administrator sarađuje u tom pogledu.
  8. Osobni podaci korisnika web stranica pohranjuju se u bazu podataka u kojoj su primijenjene tehničke i organizacijske mjere radi osiguranja obrade obrađenih podataka u skladu sa zahtjevima utvrđenim u odgovarajućim propisima.
  9. Kako bi se spriječila ponovna registracija ljudi čije je sudjelovanje na web mjestu prekinuto zbog neovlaštene uporabe usluga web stranice, Administrator može odbiti brisanje osobnih podataka potrebnih za blokiranje mogućnosti ponovne registracije. Pravni osnov za odbijanje je čl. 19. stavak 2. tačka 3. u vezi s čl. 21 sec 1. Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (tj. Od 15. listopada 2013., časopis za zakone iz 2013., točka 1422). Odbijanje administratora da briše lične podatke korisnika web stranica može se pojaviti i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
  10. U slučajevima predviđenim zakonom, Administrator može neke lične podatke korisnika web stranica otkriti trećim osobama u svrhe koje se odnose na zaštitu prava trećih strana.
  11. Administrator zadržava pravo slanja e-maila svim korisnicima web stranice s obavijestima o važnim promjenama na web mjestu i o promjenama ove Politike privatnosti. Administrator može slati komercijalna elektronička pisma, posebno reklame i druge komercijalne informacije, pod uvjetom da je korisnik web stranice pristao na to. Oglasi i druge komercijalne informacije mogu se priložiti uz dolazna i odlazna pisma s sistemskog računa.
 3. Prava korisnika web stranice u vezi sa njihovim ličnim podacima Na osnovu čl. 15 - 22 GDPR-a, svaki korisnik web stranice ima sljedeća prava:
  1. Pravo na pristup podacima (član 15. GDPR-a)Subjekt podataka ima pravo da od administratora dobije potvrdu da li se lični podaci koji se odnose na njega obrađuju i, ako je tako, pristup njima. Prema čl. Administrator će dostaviti nosiocu podataka kopiju ličnih podataka koji se obrađuju.
  2. Pravo ispravljanja podataka (član 16. GDPR-a)Subjekt podataka ima pravo da zatraži od administratora da odmah ispravi netačne lične podatke koji se odnose na njega.
  3. Pravo na brisanje podataka („pravo da se zaboravi“) (član 17. GDPR)Subjekt podataka ima pravo zatražiti od administratora da odmah obriše svoje osobne podatke, a Administrator je dužan bezbrižno izbrisati osobne podatke ako dođe do neke od sljedećih okolnosti:
   1. osobni podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
   2. subjekt podataka povukao je suglasnost na kojoj se temelji obrada
   3. subjekt podataka prigovara obradi sukladno čl. 21 sec 1 protiv obrade i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu
  4. Pravo na ograničenje obrade (član 18. GDPR-a)Subjekt podataka ima pravo zatražiti od administratora da ograniči obradu u sljedećim slučajevima:
   1. Kada su podaci netačni - na vrijeme ih ispravite
   2. Subjekt podataka usprotivio se čl. 21 sek. 1 protiv obrade - sve dok se ne utvrdi da li legitimni razlozi administratora prevladaju razloge za prigovor nosioca podataka.
   3. Obrada je nezakonita i subjekt podataka protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe.
  5. 5. Pravo na prenosivost podataka (član 20. GDPR-a)Subjekt podataka ima pravo primati, u strukturiranom, često korištenom, mašinski čitljivom formatu, osobne podatke koji se odnose na njega i koje je on dostavio Administratoru, te ima pravo da te osobne podatke pošalje drugom administratoru bez ikakvih prepreka od strane administratora kojem su ti osobni podaci dostavljeni. Subjekt podataka ima pravo tražiti da osobne podatke administrator pošalje direktno drugom administratoru, ako je to tehnički moguće. Zakon iz ovog odjeljka ne može negativno utjecati na prava i slobode drugih.
  6.  6. Pravo na prigovor (član 21. GDPR)Ako se lični podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku usprotiviti se obradi svojih osobnih podataka u svrhe takvog marketinga, uključujući profilisanje, u mjeri u kojoj se obrada odnosi na takav izravni marketing. .

  Provedba gore navedenih prava korisnika web stranica može se odvijati uz plaćanje u slučajevima kada to predviđa važeći zakon.

  U slučaju kršenja navedenih prava ili korisnik web stranice utvrdi da Administrator obrađuje njegove osobne podatke suprotno važećem zakonu, korisnik web stranice ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu.

 4. Dnevnici servera
  1. U skladu s prihvaćenom praksom većine web stranica, operator web stranice pohranjuje http upite usmjerene na poslužitelj web stranice (informacije o nekim ponašanjima korisnika web mjesta zabilježene su u sloju poslužitelja). Pregledani resursi identificiraju se putem URL adresa. Točan popis informacija pohranjenih u datotekama dnevnika web poslužitelja je sljedeći:
   1. javna IP adresa računara s kojeg je stigao upit,
   2. naziv klijentove stanice - identifikacija koju obavlja http protokol, ako je moguće,
   3. korisničko ime web stranice navedeno u postupku autorizacije (prijave),
   4. vrijeme ispitivanja,
   5. http kôd odgovora,
   6. broj bajtova koje je poslao poslužitelj,
   7. URL adresa stranice koju je prethodno posjetio korisnik web stranice (referentna veza) - ako se web mjestu pristupa putem veze,
   8. informacije o web pretraživaču korisnika web lokacije,
   9. informacije o greškama koje su se dogodile tijekom izvršenja http transakcije.

   Gore navedeni podaci nisu povezani sa određenim ljudima koji pregledavaju stranice dostupne na web mjestu. Kako bi se osigurao najviši kvalitet web stranice, operator web stranice povremeno analizira datoteke dnevnika kako bi utvrdio koje se stranice unutar web stranice najčešće posjećuju, koji web preglednici se koriste, sadrži li struktura web stranice greške itd.

  2. Zapisnici prikupljeni od strane operatera pohranjuju se na neodređeno vrijeme kao pomoćni materijal koji se koristi za pravilno upravljanje web stranicama. Podaci sadržani u njima neće se objavljivati ​​nikakvim subjektima osim operatera ili subjekata koji se odnose na operatera lično, kapitalom ili ugovorno. Na osnovu podataka sadržanih u ovim datotekama, može se stvoriti statistika koja će pomoći u upravljanju web stranice. Sažeci koji sadrže takvu statistiku ne sadrže značajke koje identificiraju posjetitelje web stranice.