tag: planiranje grada

21 Februar 2020

Danas je urbano planiranje jedna od najpotrebnijih nauka kada uzmete u obzir kako veliki deo svetske populacije trenutno živi u i oko gradova. 1800. godine, malo više od 2 posto svjetske populacije živjelo je u gradovima. Do 1950. taj se broj povećao na 30 posto. I sada ...