oznaka: Pejzažni arhitekt

21 Februar 2020

Arhitekta radi na planiranju i projektovanju zgrade ili građevine. Arhitekti mogu analizirati koncepte ili ideje svojih klijenata i na osnovu njih stvoriti jedinstvene građevinske projekte. Posao arhitekta može biti različit: neki su se specijalizirali za dizajn zgrada ...

21 Februar 2020

Danas je urbano planiranje jedna od najpotrebnijih nauka kada uzmete u obzir kako veliki deo svetske populacije trenutno živi u i oko gradova. 1800. godine, malo više od 2 posto svjetske populacije živjelo je u gradovima. Do 1950. taj se broj povećao na 30 posto. I sada ...