oznaka: park-klupe bez naslona

3 Februar 2020

Klupe u parku neizostavan su element uličnog namještaja. Sa stanovišta korisnih funkcija, koriste se za sjedenje, ali uzimajući u obzir prostorno planiranje, oni su urbani namještaj. Parkovi, trgovi, vrtovi, ulice i gradska stajališta opremljeni su klupama. Pogledajte katalog ...